…grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał. Alleluja!