Ogłoszenia – 20 września 2020 r.

XXV Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Dzisiaj grupa dzieci przystępuje na Mszy św. o godz. 9.30 do I Komunii św. Otoczmy je modlitwą, by przez całe życie wytrwały z Jezusem Eucharystycznym.

2. W nadchodzącym tygodniu w liturgii:
a. Poniedziałek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
b. Środa – wspomnienie św. o. Pio.

3. Spotkanie kręgu biblijnego w czwartek o godz. 17.15 w salce pod plebanią.

4. Zapraszamy rodziców, których dzieci rozpoczynają przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. na spotkanie organizacyjne w piątek, 25 września, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00. Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia dziecka przez formularz dostępny w zakrystii.

5. Spotkanie ERM-u w sobotę o godz. 9.30 w salce.

6. Spotkanie rozpoczynające przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla uczniów klas VIII wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.15. Zapraszamy także osoby po VIII klasie, które nie przystąpiły jesz-cze do bierzmowania.

7. Bóg zapłać za ofiary na składkę inwestycyjną w ubiegłą niedzielę.

8. Stowarzyszenie Krwiodawców „Fara” zaprasza na akcję poboru krwi w salce pod biurem parafialnym w naszej Parafii. Pobór odbędzie się w niedzielę 27 września 2020 w godzinach 9:00-13:30. Na każdego, kto odda krew, czekają upominki. Aby móc oddać krew, należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL oraz zjeść rano lekki posiłek.

9. Oddział Caritas AG z siedzibą przy ul. Gordona 2 w Inowrocławiu serdecznie zaprasza wolontariuszy – ludzi dobrej woli, do wzięcia udziału w zaplanowanej na 25 i 26 września 2020 r. XVIII Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „TAK, POMAGAM”. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w zakrystii lub biurze parafialnym) lub do kontaktu telefonicznego: 507 008 630.

10. Komunikat o Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym: Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy, by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksu-alną. Jedną z nich jest powstanie w Poznaniu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Ośrodek ten został powoła-ny do istnienia przez Archidiecezję Poznańską przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Punkt będzie do dyspozycji osób pełnoletnich z regionu zachodniej i północnozachodniej Polski.
Odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, będą gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla danej sytuacji działań. Będą też udzielali pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem, w zależności od potrzeb i oczekiwań.
Udzielenie wsparcia i pomocy będzie podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie. Tworzenie punktu konsultacyjnego poprzedzone zostało profesjonalnym przygotowaniem, w które włączyło się Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Funkcjonowanie punktu jest realizowane przy finansowym wsparciu Fundacji św. Józefa. Regionalny punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Wieżowej 5. Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00 – począwszy od 16 września br.. Telefon: 693 700 645 Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl
Więcej informacji: www.archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny
Osoby, które potrzebują wsparcia w tej materii, zapraszamy do Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Poznaniu.
11. Komunikat o pomocy dla Lesbos
Wiadomości i obrazy pożaru obozu i koczowiska i dramatyczny los kilkunastu tysięcy uchodźców na wyspie Lesbos wywołują przerażenie i wzbudzają niezwykle dramatyczne apele o solidarność z ofiarami. Dotychczasowy głos wielu osób o uwolnienie uchodźców z obozu i przyjęcie w krajach europejskich nie spotkał się ani ze zrozumie-niem ani tym bardziej z odpowiedzią godną człowieka i ucznia Chrystusa. Tragedia po-żaru nie pozwala dalej pozostać biernym.
Zwlekanie z rozwiązaniem problemu pobytu uchodźców na wyspach greckich i włoskich, w przepełnionych miejscowościach południa Włoch i na Malcie potęguje narastający kryzys humanitarny i obciąża sumienia nie tylko polityków w naszym kraju i Euro-pie.
W tegorocznym Orędziu na Dzień Migrantów i Uchodźców papież Franciszek przywołując obraz uciekającej do Egiptu Świętej Rodziny pomaga nam dostrzec obecność Jezusa w ludziach zmuszonych do ucieczki, aby ocalić siebie. „Jesteśmy wezwani, by w ich twarzach rozpoznać oblicze Chrystusa głodnego, spragnionego, nagiego, chorego, obcego i więźnia, który jest dla nas wyzwaniem (por. Mt 25, 31- 46).
Kierujemy apel do władz, służb państwowych, instytucji, samorządów i organizacji po-zarządowych o umożliwienie solidarnej odpowiedzi na wołanie ludzi o pomoc, zwłaszcza sierot i małoletnich z obozu Moria na wyspie Lesbos, które utraciły rodziców i swoich opiekunów w drodze do Europy. Idea korytarzy humanitarnych, na wzór udanych przedsięwzięć wspólnoty Sant’Egidio, jest najbardziej sprawdzonym, legalnym i bezpiecznym ratowaniem życia ludzi zagrożonych ich utratą. Nie można mieć zamkniętych oczu i uszu na krzyk wołających o ratunek. Do humanitarnej pomocy „na miejscu” tra-gedii wojen i wypędzenia musi w końcu dołączyć otwarta postawa przyjęcia uchodźców żebrzących o ratunek.
Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i gest solidarności przez pomoc materialną i modlitwę w niedzielę 27 września br., która będzie obchodzona jako Dzień Migrantów i Uchodźców.

12. Witamy serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej wszystkich gości. Serdecznie zapraszamy w ciągu tygodnia do wspólnej modlitwy, na Msze św., nabożeństwa i do osobistej adoracji Pana Jezusa przez cały dzień w kaplicy Bożego Ciała.

13. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Marię Łuczak. Zmarła też śp. Krystyna Nijak, której pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.00. Polećmy te zmarłe i wszystkich zmarłych z naszych rodzin Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 20 września 2020 r.