Ogłoszenia – 18 października 2020 r.

XXIX Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Dekret i rozporządzenie Księdza Prymasa (załączniki).

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy „Światowy Tydzień Misyjny” pod hasłem Oto ja, poślij mnie.

3. Zapowiadany przed tygodniem na dzisiaj koncert papieski, ze względu na nowe rozporządzenia, nie odbędzie się.

4. Trwamy w Miesiącu Różańcowym. Odpowiadajmy na zaproszenie do wspólnotowego odmawiania różańca. Nabożeństwa różańcowe w kościele codziennie o godz.18.00. Dla dzieci we wtorek i czwartek o godz. 16.30. W październikowe nie-dziele śpiewamy Godzinki o godz. 7.10.

5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Formą miłości i wdzięczności za naszych drogich zmarłych jest modlitwa. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać wymienianki jednorazowe, które będą w połączeniu z modlitwą różańcową w pierwsze dni listopada, a także wymienianki roczne, które będą w każdą niedzielę przed sumą. Zachęcamy do tej tradycyjnej modlitwy za zmarłych.

6. W ostatnią niedzielę na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy do puszek 3014,91 zł.  Za te ofiary składa-my serdeczne „Bóg zapłać”.

7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Zenonę Do-bryłko, Jadwigę Janiak i Halinę Dutkowską. Polećmy te zmarłe i wszystkich zmarłych z naszych rodzin Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Pa-nie…

Inowrocław, dn. 18 października 2020 r.

 

Gniezno, dnia 16 października 2020 r.

N. 2378/2020/P

D E K R E T

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz nowymi wytycznymi państwowymi, z dniem 17 października br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
W tym trudnym czasie proszę wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem oraz za wszystkich, którzy pomagają chorym: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne. Jednocześnie apeluję o niesienie pomocy sąsiedzkiej oraz o otwartość i życzliwość wobec potrzebujących.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

Ks. Zbigniew Przybylski
Kanclerz Kurii

 

 

Rozporządzenie szczegółowe abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski,
dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej
w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP, które wchodzą w życie z dniem 17 października 2020 roku, przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi dusz-pasterskiej w czasie stanu epidemii.

1. Zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych obowiązują limity dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii – w strefie żółtej to jedna osoba na cztery metry kwadratowe, a w strefie czerwonej – jedna osoba na siedem metrów kwadratowych. W związku z powyższym należy w widocznym miejscu przed wejściem do kościoła umieścić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii.
2. Wierni winni w kościele mieć zasłonięte usta i nos, jak również służący podczas liturgii, lecz nie w czasie wykonywania przez nich czytań i śpiewów. Kapłani winni zwrócić uwagę na staranne dezynfekowanie swoich rąk.
3. Komunii Świętej należy udzielać wiernym pod postacią chleba na rękę lub do ust, zgodnie z tym, jak o to proszą. O porządku udzielania Komunii Świętej na-leży wcześniej poinformować wiernych. Szafarz najpierw udziela Komunii proszącym na rękę, później proszącym do ust. Jeśli Komunii udziela dwóch lub więcej szafarzy, należy wyraźnie wskazać, którzy z nich będą udzielać Komunii na rękę, a którzy do ust.
4. Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Szafarze tego sakramentu sprawują go mając założoną maseczkę.
5. W przypadku pogrzebu należy informować żałobników o istniejących ograniczeniach odnośnie do liczby uczestników liturgii w kościołach oraz o ograniczeniach dotyczących możliwości organizowania spotkań po pogrzebie: w strefie żółtej do 20 osób, w strefie czerwonej – zakaz.
6. Na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielać sakramentów świętych w domach tychże osób z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa.
7. Przypominam, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, człon-kom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także po-przez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 20 marca 2020 roku).
8. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Wszystkich Wiernych Zmarłych – Zadusznym, zachęcam wiernych, aby nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyli na czas pierwszych ośmiu dni listopada, w których możliwe jest także zyskiwanie odpustów w intencji zmarłych.
Proszę również, aby dnia 1 listopada Msze Święte sprawowane były tylko w kościołach a nie na cmentarzach. Można natomiast organizować na cmentarzach tradycyjne modlitwy za zmarłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (procesyjnie przechodzi przez cmentarz tylko kapłan z asystą, wierni natomiast modlą się pozostając przy grobach).
9. Zachęcam raz jeszcze do śpiewu Suplikacji po zakończeniu Mszy Świętej w intencji ustania epidemii.

Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani i Osoby życia konsekrowane-go, za Waszą ofiarną służbę. Dziękuję również wiernym za zrozumienie i stosowanie się do niniejszych rozporządzeń. Wszystkich Was proszę o modlitwę w intencji chorych i niosących im pomoc oraz o modlitwę o ustanie epidemii.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski