Ogłoszenia – 25 października 2020 r.

XXX Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Wczoraj odbył się w Gnieźnie pogrzeb śp. ks. bp. Bogdana Wojtusia. Msza św. w Jego intencji w naszej wspólnocie parafialnej w piątek o godz. 17.00.

2. Nabożeństwa różańcowe w kościele codziennie o godz.18.00. Dla dzieci we wtorek i czwartek o godz. 16.30.

3. W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych, czyli ludziach, którzy dostąpili już łaski nieba. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie w Domu Ojca. W naszym kościele Msze św. jak w każdą niedzielę. Na naszym cmentarzu, zgodnie z zaleceniem Księdza Prymasa nie będzie wspólnego nabożeństwa.

4. Trwajmy na modlitwie za naszych zmarłych. Od 2-8 listopada o godz. 18.00 różaniec z wymieniankami jednorazowymi. Można je jeszcze składać, podobnie jak wymienianki roczne, które będą w niedziele przed sumą.

5. Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych można zyskać odpusty. W tym roku Stolica Apostolska postanowiła, że od-pust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

6. Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i od-mawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na nie-dzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

7. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed ob-razem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych.

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Grażynę Tyra, Albina Lubowicza, Tadeusza Andrzejewskiego i Kazimierza Gustawa. Polećmy tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 25 października 2020 r.

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą,za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)