Ogłoszenia – 1 listopada 2020 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych – komunikaty duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę. Cmentarze do jutra włącznie pozostają zamknięte.

2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 7.00; 8.00; 17.00 i 18.30. Trwamy na modlitwie za naszych zmarłych. Do nie-dzieli włącznie o godz. 18.00 różaniec z wymieniankami jednorazowymi. Można je jeszcze składać, podobnie jak wymienianki roczne, które będą w każdą niedzielę przed sumą.

3. Przez cały listopad można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych oraz spełnienie pozostałych warunków odpustu zupełnego. Przychodźmy w ten sposób z pomocą w osiągnięciu nieba naszym drogim zmarłym.

4. W I czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 7.00 rozpocznie się Jerycho Różańcowe w intencji o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o uświęcenie kapłanów.

5. I piątek miesiąca – spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św. i od godz. 16.00.

6. I sobota miesiąca – o godz. 6.40 śpiewamy godzinki; po Mszy św. o godz. 8.00 rozmyślanie i różaniec w kaplicy Bożego Ciała. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Prymasa „na prośbę osoby chorej, starszej lub jej opiekuna można udzielać sakramentów świętych w domach”. Prosimy więc o zgłoszenia osoby, które chcą przyjąć w tę sobotę sakramenty w domu.

7. Polecamy uwadze wiernych prasę katolicką.

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Teresę Mrozińską. Polećmy tę zmarłą i wszystkich naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 1 listopada 2020 r.

Gniezno, 27 października 2020 r.
SŁOWO ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA, METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO
Drodzy Siostry i Bracia!
Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą. Jako Kościół jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej miłości bliźniego.
Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do modlitwy. Dlatego proszę, aby w kościołach naszej archidiecezji powrócić do codziennego śpiewu Suplikacji oraz nie ustawać
w modlitwie za zmarłych, chorych, wszystkich, którzy niosą im pomoc, a także o ustanie epidemii.
Proszę także o szczególną odpowiedzialność w czasie uroczystości Wszystkich Świętych
i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dnia Zadusznego. Rozłóżmy czas odwiedzin grobów naszych najbliższych na cmentarzach na różne dni listopada. Szczególną ku temu zachętę dał nam papież Franciszek, który zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc. Każdy z nas może zatem wybrać dowolne osiem dni listopada, w których podejmie modlitwę o życie wieczne dla swoich zmarłych. Osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się
na cmentarz – na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się – mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w domu, podejmując lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii
za zmarłych lub wypełniając uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień
i niedogodności swojego życia. W ten sposób, w duchowej łączności z naszymi zmarłymi, gdziekolwiek są pochowani, wypraszamy dla nich łaskę odpustu.
W ostatnim czasie do lęku związanego z pandemią dołączyły także niepokoje społeczne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Nie można oczekiwać od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, podejmowany post.
Oczywiście niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte.
To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, Siostry
i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja
za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (…) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”.
Pragnę z całego serca podziękować osobom duchownym i świeckim, wszystkim, którzy
w tym trudnym czasie niosą bliźnim duchową i materialną pomoc. Wszystkich zapewniam
o mojej modlitwie i bliskości, i wzajemnie o modlitwę proszę.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

 

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego
(28 października 2020 r.)

Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.
Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.
Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.
Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski