Ogłoszenia – 10 stycznia 2021 r.

Święto Chrztu Pańskiego – komunikaty duszpasterskie

1. Dzisiaj przypada święto Chrztu Pańskiego. Jezus rozpoczyna swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Niedziela Chrztu Pańskiego, kończy okres Bożego Narodzenia, w liturgii rozpoczyna się Okres Zwykły.

2. W przyszłą niedzielę 17 stycznia przypada wspomnienie św. Antoniego, opata, żyjącego na przełomie III i IV wieku, słynnego pustelnika. To patron poprzedniego proboszcza ks. kan. Antoniego Balcerzaka; Msza św. w jego intencji w niedzielę o godz. 11.00.

3. W tym roku nie przeżywamy kolędy w tradycyjnej formie, lecz każdego dnia o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. w intencji mieszkańców według podawane-go planu kolędowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a tych którzy nie będą obecni do duchowej łączności a wszystkich do modlitwy w domach.
Plan kolędowy (godz. 18.30):
11 stycznia poniedziałek: ul. Sikorskiego
12 stycznia wtorek: ul. Wawrzyniaka
13 stycznia środa: ul Kopernika, ul. Broniewskiego
14 stycznia czwartek: ul. Armii Krajowej
15 stycznia piątek: ul. Sienkiewicza, Ratuszowa, Ustronie, Przy Stawku
18 stycznia poniedziałek: ul. Daszyńskiego 1-25 i ul. Wierzbińskiego
19 stycznia wtorek: ul. Daszyńskiego 26-36

4. Polecamy uwadze wiernych Przewodnik Katolicki..

5. Pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp. Lucynę Rybarczyk, Czesławę Najdowską, Eugenię Majerowicz i Tadeusza Ławniczaka. Po-lećmy tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Boże-mu. Dobry Jezu a nasz Panie…

 

Inowrocław, dn. 10 styczna 2021 r.