Ogłoszenia – 17 stycznia 2021 r.

II Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Dziś przeżywamy Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Jutro rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2. We wtorek Mszą św. o godz. 7.00 rozpocznie się Jerycho Różańcowe, które potrwa do środy rana w intencji o ciągłe nawracanie się nas samych i wszystkich Polaków.

3. W czwartek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za Babcie i Dziadków.

4. W tym roku nie przeżywamy kolędy w tradycyjnej formie, lecz każdego dnia o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. w intencji mieszkańców według podawanego planu kolędowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a tych którzy nie będą obecni do duchowej łączności. Prosimy, aby tego dnia w każdym domu pomodlić się wspólnie o błogosławieństwo Boże. Ostatnie dni kolędy:
18 stycznia poniedziałek: ul. Daszyńskiego 1-25 i ul. Wierzbińskiego
19 stycznia wtorek: ul. Daszyńskiego 26-36
20 stycznia środa: ul. Konopnickiej
21 stycznia czwartek: ul. Wilkońskiego 35 i 39
22 stycznia piątek: ul. Wilkońskiego 28, 34 38, 40, 42, 47
25 stycznia poniedziałek: ul. Narutowicza 16-76
26 stycznia wtorek: ul. Narutowicza 77-106

5. Prosimy osoby, które w minionym roku zamieszkały na terenie naszej parafii, by w dogodnym dla siebie momencie zgłosiły się do biura parafialnego celem założenia kartoteki parafialnej.

6. Z woli Księdza Prymasa nasza archidiecezja przystępuje do akcji Dzień solidarności z Chorwacją. W związku z tym, za tydzień, 24 stycznia będziemy modlić się w intencji poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji, a przed kościołem zbierać do puszek datki na ten cel.

7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Jana Obiałę, Roberta Nitza i Reginę Nowak. Polećmy tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 17 stycznia 2021 r.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN

Śpiew kolędy
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Amen.

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9) Z Ewangelii wg św. Łukasza
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
Prośby
Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:
Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem

Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,
– zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,
– przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.
Modlitwa
Ojcze nasz.
a następnie
Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
AMEN.
Na zakończenie
Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN.

Śpiew kolędy