Ogłoszenia – 28 marca 2021 r.

Niedziela Palmowa – komunikaty duszpasterskie

1. W związku z nowym rozporządzeniem, do dnia 9 kwietnia, w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób z zachowaniem odstępów 1,5 m od siebie, z zakrytym nosem i ustami. Prosimy przestrzegać norm, zajmować wyznaczone miejsca. Osoby, które w modlitwie będą uczestniczyć poza kościołem, na tere-nie przykościelnym zobowiązane są do zakrycia ust i nosa i do zachowania odstępu minimum 1,5 m. Jeśli będą takie osoby to kapłan wyjdzie do nich z Komunią św. na zewnątrz.

2. Z rozporządzenia Księdza Prymasa:
„Przypominam o udzielonej dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i świątecznych.
Zachęcam i proszę do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez transmisje internetowe www.archidiecezja.pl
Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitw „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, do-bry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienia po Komunii (zob. zał. 1.).
Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (zob. zał. 2)”

3. Dziś Niedziela Palmowa, przeżywamy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

4. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16.00.

5. Spowiedź święta dodatkowo w poniedziałek, wtorek, środę od godz. 16.00.

6. W związku z obecną sytuacją chorych w domach z posługą sakramentalną nie odwiedzimy w Wielki Piątek a w terminie późniejszym.

7. Niedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy okres liturgiczny w całym roku: Wielki Tydzień, podczas którego przeżywać będziemy Misterium Paschalne. W tym tygodniu Trzy Dni Święte: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Biuro parafialne w te dni będzie nieczynne.

 

TRIDUUM PASCHALNE
 Wielki Czwartek:
Msza Wieczerzy Pańskiej uobecnia tajemnicę ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Liturgia rozpocznie się o godz. 18.30. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Ciemnicy i Adoracja do godz.22.00 oraz przez cały Wielki Piątek do rozpoczęcia liturgii.

 Wielki Piątek:
Droga krzyżowa w kościele o godz. 15.00.
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 22.00 i przez całą Wielką Sobotę do godz. 20.00.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły od którego nie ma żadnej dyspensy dla nikogo.

 Wielka Sobota:
jest dniem ciszy, modlitwy, skupienia.
Święcenie potraw na placu przy kościele co godzinę od godz. 12.00 do 16.00, (z zachowaniem norm sanitarnych). Prosimy aby osoby, które nie będą uczestniczyć w „święconce” przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym dokonały uroczystego błogosławieństwa pokarmów (tekst jest dołączony do ogłoszeń zał. 3).

 Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i paschału, czytać będziemy Słowo Boże, przez które poznamy historię zbawienia, nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uroczysta msza św. wielkanocna.

 Niedziela Zmartwychwstania. Rezurekcja o godz. 6.00 zaśpiewamy Alleluja celebrując Zmartwychwstanie Pana. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Teresę Dziubek, Jana Rudola i Łukasza Michalaka. Tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 28 marca 2021 r.

 

(Załącznik 1)
Modlitwy, z których odmówieniem w ramach dziękczynienia
po Komunii duchowej, związany jest odpust cząstkowy.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
0, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie
I każ mi przyjść do siebie, Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię Na wieki wieków. Amen.
(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary,
nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już pro¬rok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22 [21] 17-18).
(LG, Dziękczynienie po Mszy św.)

 

 

(Załącznik 2)

PENITENCJARIA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH
W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Warunki otrzymania odpustu zupełnego:
– brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
– zjednoczenie w modlitwie poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, Drogą Krzyżową, inną formą pobożności lub przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Ojcze nasz i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich
– wola wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencji Ojca Święte-go)

Wierni otrzymujący odpust specjalny:
– przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu
– pracownicy służby zdrowia
– członkowie rodzin
– opiekujący się chorymi na koronawirusa
– pełniący jakąkolwiek służbę narażającą na ryzyko zarażenia
– ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różaniec Święty, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
– będący w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się

 

(Załącznik 3)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królu-jesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.