Ogłoszenia – 4 kwietnia 2021 r.

Zmartwychwstanie Pańskie – komunikaty duszpasterskie

Chrystus Zmartwychwstał! Kolejny raz ta prawda dociera do nas w niełatwej rzeczywistości, w naszym dziś, które przeżywamy w pandemii, pośród ograniczeń, wśród licznych zachorowań, zgonów i niewiadomych. Wraz z niewiastami przy pustym grobie wsłuchujemy się w orędzie o Zmartwychwstaniu Chrystusa i śpieszymy, by Go spotkać. To On jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Jest naszą Nadzieją. Niech Zmartwychwstały Pan wypełni Wasze serca pokojem i ufnością. Niech doda sił w przezwyciężaniu trudności. Życzymy Błogosławionych Świąt.

1. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie wystroju kościoła na te dni świąteczne, osobom, które wykonały Ciemnicę, Grób Pański, kwiaty – wszystkim zaangażowanym.

2. W związku z obowiązującym rozporządzeniem w naszym kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób. Prosimy przestrzegać norm, zajmować wyznaczone miejsca. Osoby, które w modlitwie będą uczestniczyć poza kościołem, na tere-nie przykościelnym zobowiązane są do zakrycia ust i nosa i do zachowania odstępu minimum 1,5 m.

3. Jutro przeżywamy II Święto – Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w każdą niedzielę. Przez cały tydzień trwa Oktawa Wielkanocy uroczyste dni, w których świętujemy Zmartwychwstanie Pana, stąd w piątek nie ma wstrzemięźliwości od po-karmów mięsnych.

4. W czwartek Mszą św. o godz. 7.00 rozpocznie się całodobowe Jerycho Różańcowe w intencji o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o uświęcenie kapłanów.

5. Od Wielkiego Piątku do soboty w Oktawie Wielkanocy trwa nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia o godz.15.00.

6. W przyszłą niedzielę II Niedziela Wielkanocna. Z woli Pana Jezusa, objawionej św. Faustynie, przeżywamy ją jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia. W godzinie Miłosierdzia o 15.00 modlitwą koronki zawierzymy siebie i świat Miłosierdziu Bożemu.

7. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Marię Ciszewską, Andrzeja Kurowskiego, Krzysztofa Miklaszewskiego, Edmunda Dziubka, Teresę Resmer, Mariana Paprockiego i Anielę Filipiak. Tych zmarłych i wszystkich na-szych bliskich zmarłych polećmy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 4 kwietnia 2021 r.