Ogłoszenia – 18 kwietnia 2021 r.

III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna – komunikaty duszpasterskie

1. W naszym kościele może jednocześnie przebywać 50 osób. Prosimy o zachowanie 1,5 metra odległości między sobą i zakrywanie ust i nosa.

2. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę biblijną i rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Ten czas ma w szczególny sposób uświadomić nam znaczenie Słowa Bożego dla naszego życia i zachęcić nas do codziennego czytania i rozważania Pisma św.

3. Pierwsza spowiedź dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
I. SP nr 14 klasa III b – w piątek o godz. 18.00
II. SP nr 14 klasa III a – w sobotę o godz. 9.30
III. Pozostałe szkoły w sobotę o godz. 10.15

4. Spotkanie dla rodziców tych dzieci w czwartek o godz. 19.00 w kościele.

5. Trwając w radości ze Zmartwychwstania Pana zapraszamy na adorację Najświętsze-go Sakramentu przygotowaną przez młodzież w sobotę 24 kwietnia. Msza św. animowana przez młodych o godz. 18.30 i po niej adoracja.

6. W przyszłą Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczniemy tydzień modlitw o nowe po-wołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Z tej okazji będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji kleryków i przełożonych naszego seminarium. Przy wyjściu będzie można wylosować kartkę z danymi osoby objętej duchową adopcją. W tę niedzielę słowo Boże głosić będzie dk. Stanisław Ejdys, pochodzący z Parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu.

7. W piątek liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha – Patrona Polski i naszej Archidiecezji. (Komunikat Księdza Prymasa o odpuście św. Wojciecha).

8. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Adama Donalskiego i Bogdana Kwiecińskiego. Polećmy tych zmarłych i wszystkich zmarłych z naszych rodzin Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Inowrocław, dn. 18 kwietnia 2021 r.

Komunikat Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski, z okazji tegorocznych uroczystości odpustowych ku czci św. Wojciecha, głównego Patrona Polski.
Drodzy Siostry i Bracia!
Ze względu na aktualnie panującą sytuacją epidemiczną w naszej Ojczyźnie oraz utrzymanie dotychczasowych obostrzeń sanitarnych, tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, które były zaplanowane na 24 i 25 kwietnia z udziałem Episkopatu Polski, zostały ograniczone do Mszy św. odpustowej, którą będę sprawował w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie w niedzielę 25 kwietnia o godz. 10.00. Homilię podczas sumy odpustowej wygłosi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Pomimo tych trudnych okoliczności, które boleśnie dotykają nas wszystkich – zarówno duchownych jak i świeckich – jest to nadal czas intensywnego duchowego przygotowania prymasowskiej archidiecezji na jej nawiedzenie przez Najświętszą Maryję Pannę w kopii Ikony Jasnogórskiej oraz oczekiwania na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w bazylice prymasowskiej, na placu przykatedralnym zostanie ustawiony telebim służący pomocą osobom pragnącym uczestniczyć we Mszy św. Tegoroczna suma odpustowa będzie również transmitowana przez TV Polonia, Radio Maryja, Radio Plus oraz stronę internetową naszej archidiecezji. Proszę Was zatem o duchową łączność z gnieźnieńskimi uroczystościami oraz o modlitwę do miłosiernego Boga za wstawiennictwem św. Wojciecha o ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie, w Europie i na świecie.

abp Wojciech Polak