Ogłoszenia – 31 października 2021 r.

XXXI Niedziela w Okresie Zwykłym – komunikaty duszpasterskie

1. Dzisiaj kończy się miesiąc różańcowy, w kościele różaniec o godz. 18.00.

2. Dzisiaj, kolejny raz w Inowrocławiu, odbędzie się Noc Świętych. Rozpoczęcie o godzi-nie 20:00 w kościele Zwiastowania NMP wniesieniem relikwii świętych i błogosławionych, czuwanie i procesja do bazyliki.

3. Jutro, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych, czyli ludziach, którzy dostąpili już łaski nieba. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Odwiedzenie cmentarza nie zwalnia nas z tego obowiązku. W naszym kościele Msze św. o godz. 7.30; 9.30; 11.00 i 18.30. Na naszym cmentarzu procesja żałobna o godz. 12.30 a po niej Msza św. z Uroczystości Wszystkich Świętych.

4. We wtorek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Za-duszny. Msze św. w kościele o godz. 7.00; 8.00; 17.00 i 18.30. Msza św. na cmentarzu o godz. 11.00.

5. Trwamy na modlitwie za naszych zmarłych. Od 2-6 listopada o godz. 18.00 różaniec z wymieniankami jednorazowymi. Można je jeszcze składać, podobnie jak wymienianki roczne, które będą w każdą niedzielę przed sumą.

6. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, w tym roku dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Celem zyskania odpustu należy jeszcze spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakra-mentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

7. W I czwartek miesiąca Mszą św. o godz. 7.00 rozpocznie się Jerycho Różańcowe w intencji o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o uświęcenie kapłanów.

8. I piątek miesiąca – spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św. i szczególnie dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00.

9. I sobota miesiąca – o godz. 6.40 śpiewamy godzinki; po Mszy św. o godz. 8.00 rozmyślanie i różaniec w kaplicy Bożego Ciała. Po rannej Mszy św. odwiedzimy chorych w domach z posługą sakramentalną.

10. W minionym tygodniu pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy śp. Danutę Sobocińską i Dawida Mrozińskiego. Polećmy tych zmarłych i wszystkich naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 31 października 2021 r.