Ogłoszenia – 2 stycznia 2022 r.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu – komunikaty duszpasterskie

1. W styczniu w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 17.00, pozostają Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.30.

2. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego, tradycyjnie nazywana Świętem Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Na każdej pobłogosławi-my kadzidło i kredę, którą oznaczamy drzwi naszych mieszkań literami C M B i bieżącym rokiem. Ten znak stanowi także świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego zwyczaju. Tego dnia przypada także Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki.

3. W pierwszy czwartek miesiąca Jerycho Różańcowe w intencji nowych powołań i o uświęcenie kapłanów rozpocznie się Mszą św. o godz. 7.30 i potrwa przez całą dobę.

4. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

5. W sobotę 8 stycznia odwiedzimy z posługą sakramentalną chorych w domach. W związku z tym biuro parafialne będzie nieczynne.

6. W następną niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego.

7. W tym roku nie przeżywamy kolędy w tradycyjnej formie, lecz każdego dnia o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. w intencji mieszkańców według podawane-go planu kolędowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele, a także wszystkich zachęcamy do modlitwy w domach. Tekst modlitwy o błogosławieństwo dołączony jest do ogłoszeń. Prosimy osoby, które przyprowadziły się na teren parafii o przyjście w dogodnym dla siebie terminie do biura parafialnego celem za-łożenia kartoteki parafialnej.
Plan kolędowy:
3 stycznia poniedziałek:
Sławęcinek, Cieślin, Mimowola, Sławęcin, ul. Kruśliwiecka, Kruśliwiec
4 stycznia wtorek:
Szosa i Osiedle Bydgoskie; ul. Magazynowa; ul. Pakoska
5 stycznia środa:
ul. Grabskiego ul. Okrężna 3-81
7 stycznia piątek:
ul. Grodzka, Solankowa, Broniewskiego

8. Polecamy uwadze wiernych Przewodnik Katolicki. Jak podała redakcja od stycznia zmienia się cena Przewodnika – 7 zł, a numer z modlitewnikiem 9.50 zł.

9. Pogrzebem chrześcijańskim pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp. Jerzego Wa-laska, Sylwestra Jankowskiego i Jerzego Kaszubę. Polećmy tych zmarłych i wszystkich naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

Inowrocław, dn. 2 styczna 2022 r.

 

PLAN KOLĘDOWY 2021/2022
W tym roku nie przeżywamy kolędy w tradycyjnej formie, lecz każdego dnia o godz. 18.30 sprawujemy Mszę św. w intencji mieszkańców według podawanego planu kolędowego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Prosimy, aby tego dnia w każdym domu pomodlić się wspólnie o błogosławieństwo Boże. (Tekst modlitwy dołączony jest na końcu)

Plan kolędowy:
3 stycznia poniedziałek:
Sławęcinek, Cieślin, Mimowola, Sławęcin, ul. Kruśliwiecka, Kruśliwiec

4 stycznia wtorek:
Szosa i Osiedle Bydgoskie; ul. Magazynowa; ul. Pakoska

5 stycznia środa:
ul. Grabskiego ul. Okrężna 3-81

7 stycznia piątek:
ul. Grodzka, Solankowa, Broniewskiego

10 stycznia poniedziałek
Al. Okrężna 82 i 83; ul. Harcerstwa Polskiego

11 stycznia wtorek
ul. Dubienka, , ul. Sikorskiego

12 stycznia środa
ul. Kopernika, ul. Wawrzyniaka

13 stycznia czwartek: ul. Armii Krajowej

14 stycznia piątek: ul. Sienkiewicza, Ratuszowa, Ustronie, Przy Stawku, Wierzbińskiego

17 stycznia poniedziałek:
ul. Daszyńskiego

18 stycznia wtorek:
ul. Wilkońskiego

19 stycznia środa:
ul. Konopnickiej

20 stycznia czwartek:
ul. Narutowicza

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN
Śpiew kolędy
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Amen.

Lektura Pisma: (Łk 9, 1-9) Z Ewangelii wg św. Łukasza
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Prośby
Chrystus przebywając wśród ludzi, żył w rodzinie i obdarzał ją niebieskim błogosławieństwem. Prośmy go pokornie o opiekę nad nami i wołajmy do Niego:
Panie obdarz naszą rodzinę (nas) swoim pokojem
Ty, poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne,
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją obecnością.

Ty ukazałeś swoją świętą Rodzinę jako godny podziwu wzór modlitwy, miłości i spełniania woli Ojca,
– uświęć naszą rodzinę (nas) swoją łaską i napełnij ją swymi darami.

Ty kochałeś swoich bliskich i przez nich byłeś kochany,
– zachowaj wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości.

Ty przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, pierwszym znakiem uradowałeś nowo założoną rodzinę,
– przynieś naszej rodzinie (nam) ulgę w cierpieniach i niepokojach, i obdarz radością.
Modlitwa
Ojcze nasz.
a następnie
Błogosławiony jesteś, Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, był członkiem ludzkiej rodziny i wzrastał w jej wspólnocie, dzieląc jej troski i radości. Ciebie więc, Boże, pokornie błagamy, otaczaj nas opieką i umacniaj swoją łaską, abyśmy cieszyli się pomyślnością i zgodą, i głosili w świecie Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
AMEN.
Na zakończenie
Pan Jezus, który przebywał ze swoją rodziną w Nazarecie, niech zawsze pozostaje wśród nas, niech nas zachowa od zła wszelkiego i sprawi, abyśmy byli jednym sercem i jedną duszą. Który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN.
Śpiew kolędy