październik miesiącem Różańca Świętego

Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.18.00.

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci

w poniedziałki i czwartki
o godz.16.30

Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.

——————————————————————————————————————-

Obietnice różańcowe

Matka Boża związała konkretne  obietnice z odmawianiem różańca. Dała je bł. Alanusowi de Rupe wielkiemu krzewicielowi różańca i założycielowi pierwszego, historycznie znanego bractwa różańcowego Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas:

  • Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
  • Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
  • Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
  • Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
  • Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez Sakramentów Kościoła.
  • Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
  • Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
  • Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
  • Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
  • Nabożeństwo do Mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.