spotkania modlitewne

Od października rozpoczynamy comiesięczne

spotkania modlitewne

z adoracją Najświętszego Sakramentu,

modlitwą wstawienniczą

i cyklem katechez,

których tematyka dotyczyć będzie Dekalogu.

Odbywać się one będą zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca o godz. 16.00.,

a następnie w łączności o 17.00. Eucharystia.

Na pierwsze z nich zapraszamy w przyszłą niedzielę

(9 października).

Zatrzymamy się nad pierwszym przykazaniem Bożym:

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

Niech będzie to okazja do duchowego przygotowania
i wejścia w jubileuszowy rok naszej parafii.