„PARAFIA W OBIEKTYWIE” – Regulamin konkursu

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„PARAFIA W OBIEKTYWIE”

 dla wszystkich parafian Parafii św. Józefa Oblubieńca Maryi w Inowrocławiu

w ramach obchodów 100 –lecia Parafii

 

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizator: Parafia św. Józefa Oblubieńca Maryi w Inowrocławiu
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Tematyka konkursu obejmuje obiekty sakralne, uroczystości religijne i ważne wydarzenia parafialne.
 5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej, na adres e- mail: konkurs.jozefa@gmail.com
 6. Wymagania techniczne:
  1. fotografie zapisane w formacie JPG lub PNG
  2. wszystkie zdjęcia należy umieścić w folderze zatytułowanym imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Parafia w obiektywie” i wysłać na adres podany w pkt 5 Regulaminu.
 7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
 8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem lub odbiegające od tematu.
 10. Do nadesłanych prac należy dołączyć zdjęcie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik do regulaminu konkursu nr 1. W przypadku uczestników niepełnoletnich Załącznik do regulaminu konkursu nr 2.
 1. Termin składania prac upływa: 31.03. 2023 roku.
 2. Laureaci konkurs zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach i rozdaniu nagród.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pobrać tutaj.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu można pobrać tutaj.

 

Zapraszamy do udziału     

       Organizatorzy