Wyniki konkursu „Parafia w obiektywie”

Organizatorzy Konkursu dokonali oceny prac pod względem formalnym, artystycznym oraz merytorycznym i wybrali laureatów Konkursu:

 
I miejsce: Pani Katarzyna Ochocka
II miejsce: Pani Maria Lewandowska
III miejsce: Pani Iwona Laskowska
 
Konkurs skierowany był do wszystkich parafian, a tematyka konkursu obejmowała obiekty sakralne, uroczystości religijne i ważne wydarzenia parafialne. Konkurs zorganizowany był w ramach obchodów 100-lecia parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP.
 
Organizatorzy dziękują za nadesłane prace, laureaci zostali poinformowani drogą mailową o odbiorze nagród. 
 
Serdecznie gratulujemy. 
 
Prezentujemy nagrodzone prace