Kapliczki dla Maryi

Z okazji 100-lecia parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

zapraszamy dzieci i rodziny do wykonania kapliczek dla Maryi

Zapraszamy dzieci, rodziny do wykonania przestrzennej pracy plastycznej pt. „Kapliczka”.

Służy to:

– pogłębieniu wiedzy dzieci i młodzieży o polskiej tradycji,

rozbudzeniu zainteresowania sztuką ludową ,,małej ojczyzny’’,

szerzeniu kultu Maryi,

zachęcenie dzieci do twórczej działalności plastycznej.

Kapliczki mają być wykonane w sposób przestrzenny. Liczy się tutaj pomysłowość, zaangażowanie i niepowtarzalność.

Kapliczki mogą być wykonane w domu przez rodziny lub dzieci, przez uczniów ze szkół podstawowych
w Inowrocławiu oraz na warsztatach plastycznych w salce przy kościele św. Józefa, które odbędą się we wrześniu.

Kapliczki mogą być różnej wielkości i wykonane z różnych materiałów zależnie od pomysłów uczestników (kartoniki, kamyki, gips, modelina, klocki, deseczki, patyki…)

Kapliczki przynosimy do kościoła do niedzieli 1 października 2023r.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, wiek dziecka lub nazwisko i imiona rodziny.

Prace będą prezentowane w kościele parafialnym pw. Św. Józefa od 1 października

 Wystawa kapliczek oraz wręczenie upominków na Mszy Św. odpustowej Matki Bożej Różańcowej sprawowanej przez księdza biskupa Radosława Orchowicza w dniu 7 października 2023 r.