ogłoszenia parafialne – 23 czerwca 2024r.

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

23 czerwca 2024

  1. Jutro:

  • O godz. 17.00 w salce parafialnej spotkanie dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania (na zakończenie 1 roku formacji).

  • Przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

2. W czwartek, wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 6.40 śpiewamy Godzinki.

  • Natomiast w sobotę świętować będziemy uroczystość św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wspólna modlitwa na Mszach św. o godz. 7.00 i 18.30. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

4. Każdego czerwcowego wieczoru o godz. 18.00 nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa.

5. Odwiedziny chorych w domach przed wakacjami w godzinach porannych (nie będzie odwiedzin w lipcu i sierpniu):

  • Ks. Radosław, wyjątkowo w piątek, 28 czerwca.

  • Ks. Kamil i ks. proboszcz w sobotę, 29 czerwca.

6. Dnia 20 czerwca, w bazylice prymasowskiej upoważnienie i błogosławieństwo do pełnienia funkcji szafarza nadzwyczajnego Komunii św. otrzymał p. Artus Sopoliński z naszej parafii. Jego zasadniczym zadaniem jest zanoszenie Komunii świętej osobom chorym oraz pomaganie księżom w udzielaniu Komunii św. podczas Mszy św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych.

7. Z dniem 1 lipca, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski:

  • Mianował ks. kan. Dariusza Żochowskiego, proboszcza parafii pw. Imienia NMP w Inowrocławiu, dziekanem dekanatu inowrocławskiego II oraz dziekanem rejonowym dla rejonu inowrocławskiego na okres 5 lat.

  • Skierował do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii dk. Bartosza Kubiaka.

8. W lipcu i sierpniu:

  • Porządek Mszy św. w dni powszednie godz. 7.00 i 19.00 (nie będzie Mszy św.  o godz. 17.00. i 18.30). Natomiast Msze św. niedzielne bez zmian (sobota godz. 18.30), niedziela o godz. 7.30., 9.30., 11.00., 12.15., 17.00. i 18.30.

  • Godziny otwarcia biura parafialnego: we wtorek i sobotę w od godz. 9.00 do 10.00, a w czwartek od 18.00 do 19.00.

9. W imieniu ks. Kustosza zapraszamy serdecznie na uroczystości odpustowe do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach. Sumie odpustowej, w niedzielę 7 lipca o godz. 12.00., przewodniczył będzie ks. Bp Damian Bryl. Odpust dla chorych 14 lipca o godz. 15.00.

Wspólnota Męskiego Różańca i Wojownicy Maryi działający przy parafii pw. Imienia NMP w Inowrocławiu zapraszają na V KUJAWSKĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach w sobotę 06.07.2024. Szczegóły i zapisy na stronie parafii www.imienia.pl.

10. Życzliwością i modlitwą pragniemy otoczyć naszych ojców w dniu ich święta. Pamiętamy o naszych zmarłych, zwłaszcza o zmarłym śp. Mieczysławie Witkowskim. Wieczny odpoczynek

Polecajmy się opiece św. Józefa Oblubieńca NMP. Szczęść Boże.


Przewodnicząca Wydziału Katechetycznego, za zgodą Księdza Prymasa, przesyła komunikat w sprawie nauczania religii w szkole.

Biskupi zgromadzeni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wyrazili sprzeciw wobec zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w organizacji lekcji religii w szkole.

Zmiany te zakładają łączenie dzieci w różnym wieku na lekcjach religii w oddziałach nawet 30 osobowych, umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu planu zajęć szkolnych, redukcję godzin z religii do jednej godziny tygodniowo i niewliczanie oceny

z religii do średniej ocen.

Biskupi zaapelowali o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Przypomnieli, że mają oni prawo do lekcji religii na terenie szkoły, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Księża Biskupi podkreślili też to, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny się dokonywać na drodze dialogu,
w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Zaapelowali, by wszyscy wierni, a szczególnie rodzice, odważnie zabierali głos w tej sprawie.