Apostolat „Margaretka”

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.

 

 

Formacja:

  • materiały formacyjne ukazujące potrzebę modlitwy za kapłanów,
  • wspólne – grupowe przyrzeczenie ( 7 osób do jednej margaretki), którego treścią jest modlitewne zobowiązanie w intencji konkretnego kapłana,
  • spotkanie grupy na Mszy św. sprawowanej w rocznicę święceń danego kapłana lub w dniu Jego imienin,
  • codzienna indywidualna modlitwa – w każdy dzień inna osoba.

Każda z siedmiu osób wybiera jeden dzień w tygodniu i do końca życia ofiaruje ten dzień za kapłana objętego Apostolatem. W tym dniu odmawia modlitwy, które otrzymuje w czasie obrzędu przyrzeczenia. Poszczególne dni tygodnia związane są z siedmioma Darami Ducha św.
Osoba wybierająca jeden dzień z siedmiu dni, wybiera jednocześnie jeden z siedmiu Darów, który to Dar uprasza za Kapłana.

Niedziela – Dar Mądrości
Poniedziałek – Dar Rozumu
Wtorek – Dar Rady
Środa – Dar Męstwa
Czwartek – Dar Umiejętności
Piątek – Dar Pobożności
Sobota – Dar Bojaźni Bożej

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.margaretka.org.pl/