Ogłoszenia:

II Niedziela Wielkanocna - 23.04.2017

data wpisu: 2017-04-24

Komunikaty duszpasterskie

Zobacz

Zmartwychwstanie Pańskie - 16.04.2017

data wpisu: 2017-04-16

Komunikaty duszpasterskie

Zobacz

Niedziela Palmowa - 9 kwietnia 2017

data wpisu: 2017-04-08

Komunikaty duszpasterskie

Zobacz

Historia

 • 23 X 1922 - Akt erygowania parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie – decyzja Prymasa Polski J.E Ks. Kardynała Edmunda Dalbora.
 • 24 XI 1922 - Zatwierdzenie aktu erygowania nowej parafii przez władze państwowe decyzją wojewody poznańskiego C. Michowskiego. Dekret wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 1923 r. Akt erygowania zakreśla granice parafii wyłączając jej teren z dwóch parafii już istniejących tj. parafii pw. Św. Mikołaja i Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
 • 01 IV 1923 - Zarząd parafii powierzony zostaje Ks. Radcy Stanisławowi Kubskiemu. Parafia liczy pięć tysięcy wiernych.
 • 17 VIII 1934 - Członkowie dozoru kościelnego i rady parafialnej podejmują decyzję budowy. Dokumentacje techniczną wykonuje inż. architekt Stefan Cybichowski z Poznania. Budowę powierza budowniczemu Sylwinowi Kościelnemu.
 • 02 VIII 1936 - Ks. Kanonik Stanisław Kubski dokonuje poświęcenia miejsca pod kościół.
 • 1937 r. - Stanęła strzelista kwadratowa wieża.
 • 27 IX 1938 - J.E. Biskup Antoni Laubitza dokonuje wmurowania kamienia węgielnego.
 • 1944 rok - Fronton i mury kościoła wyciągnięte prawie aż po dach zostają niszczone przez okupanta niemieckiego przez wysadzenie dynamitem. Pozostają ruiny...
 • 15 IX 1946 - Aktem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz decyzją Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego J.E. ks. Kardynała Augusta Hlonda parafia powierzona zostaje ks. Adamowi Fabianowskiemu – obejmującemu zadania proboszcza.
 • 1947 - Usuwanie gruzów.
 • 1948 – 1952 - W trudnych, pełnych przeszkód warunkach podjęcie zaczętego dzieło przed wojną – budowy kościoła.
 • 10 IX 1950 - Parafia przeżywa poświęcenie kamienia węgielnego. W uroczystości tej uczestniczy i poświęcenia dokonuje J. E. .ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski.
 • 16 V 1952 - Bp. Biernacki dokonuje poświęcenia Groty N.M.P. we wieży kościoła. W prezbiterium świątyni założono trzy witraże projektu O. Efrema z Kcyni – praca p. Powalisza z Poznania.
 • 07 IX 1952 - Poświęcenie kościoła przez J.E. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.
 • 1958 - Pierwsze Misje parafialne,
 • 03 VI 1964 - Parafia otrzymuje relikwie św. Klemensa i św. Urbana, które wmurowane są w płytę głównego ołtarza. Aktu konsekracji dokonuje J.E. Kardynał Stefan Wyszyński –Prymas Polski.
 • 02 VI 1970 - Parafia otrzymuje zezwolenie na budowę plebani.
 • 21 VIII 1972 - Przeprowadzka do nowej plebani.
 • 07 IX 1972 - Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński dokonuje poświęcenia plebanii.
 • 2-3 IX 1978 - Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.
 • 1983 - tynkowanie kościoła oraz zainstalowanie elektronicznych dzwonów.
 • 1985 - Malowanie wnętrza kościoła.
 • 1986 - Zmiana wystroju prezbiterium na metaloplastykę i marmur. Projekt mgr Ostrzołek z Katowic.
 • 17 VI 1996 - Nawiedzenie parafii i miasta przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej.
 • 1998 - Uruchomienie ogrzewania gazowego kościoła – promienniki.
 • 1999 - 2001 - Malowanie kościoła, wymiana okien, wymiana stropu podwieszanego w nawie głównej, wymiana stropu w prezbiterium, założenie balustrady na chórze, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w kościele, zaadoptowanie pomieszczeń pod kościołem na salki parafialne [w tym kotłowni].
 • 31 12 2000 - Poświęcenie Krzyża Tysiącleci postawionego z inicjatywy ks. Proboszcza Antoniego Balcerzaka na skwerze przy kościele Garnizonowym Św. Barbary.
 • 2005 – 2007 - Renowacja witraży w nawie głównej wraz z wmontowaniem w specjalne ramy i szyby.
 • X 2006 - Poświęcenie Kaplicy Bożego Ciała – Kaplicy całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • 2008 - Renowacja bocznych witraży w nawie głównej od strony zakrystii.
 • IV 2009 - Wyłożenie kostki brukowej przed plebanią wraz w wyprowadzeniem studzienek i zabezpieczeniem instalacji wodno-kanalizacyjne.
 • 26 X 2010 - poświęcenie nowej chrzcielnicy.
 • IV 2011 - poświęcenie nowego Krzyża  Misyjnego.
 • VII-XI 2011- gruntowny remont plebanii (wymiana wszystkich okien, instalacji centralnego ogrzewania, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, częściowa przebudowana pomieszczeń, wymiana podłóg, malowanie).
 • VII-VIII 2012 - nowe pokrycie dachu w nawie głównej wraz z pełnym ociepleniem i orrynowaniem
 • VII-IX 2013 - gruntowy remont kościoła ( wymiana posadzki, zmiana ogrzewania - likwidacja promienników, montaż ogrzewania podłogowego, częściowa wymiana instalacji elektrycznej).
 • XI-XII 2014 - ułożenie w kościele płytek podłogowych z kamieni granitowych polerowanych Madura Gold i Multicalor Red. Projekt autorstwa mgr inż.arch.  Wojciecha Śpikowskiego, opracowny przez mgr inż. arch. Joanna Gęsikowsk
 • VII-IX 2015 - Renowacja bocznych witraży w nawie głównej od stronykalpicy Bożego Ciała oraz witraży na chórze.
 • XII 2015 - wymiana nagłośnienia w całym kościele
 • 2015 - 2016 - kapitalny remont zakrystii, nowe umeblowanie
 • 2015 - 2016 - renowacja ławek w kościele.


Misje parafia przeżywała w latach 1958, 1964, 1978, 1982, 1998 - ewangelizacyjne

Kontakt:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu

ul. Sienkiewicza 48
88-100 Inowrocław
tel. 052/357.37.02
698 510 682 - wezwanie kapłana z Sakramentami Świętymi
kontakt@parafiajozef.pl
Panel administatora

Designed by lewymati