Katolickie Poradnictwo Rodzinne

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA

Doradca Życia Rodzinnego

Bożena Buczkowska – tel. 782 992 011

 

Zapraszamy – przyjdź

„W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa, tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób, nie może być poddawana w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową”.

Stary Sącz, 16 czerwca 1999 Jan Paweł II

więcej informacji:
https://narzeczeni.archidiecezja.pl/