Neokatechumenat

Formacja:

Neokatechumenat realizowany jest w małych wspólnotach w oparciu o trzy filary:

 • Słowo Boże – słuchanie i odkrywanie w tym słowie prawdy i drogi
 • Liturgia – żywe i pełne uczestnictwo w liturgii
 • Wspólnota – doświadczanie życia wspólnotowego, poprzez miłość przekraczającą granice wrogości, zazdrości, pogardy.

Członkowie wspólnot spotykają się na:

 • katechezie wstępnej prowadzonej przez katechistów w celu ukształtowania i zawiązania wspólnoty
 • raz w tygodniu na liturgii słowa
 • co tydzień na niedzielnej Eucharystii ( przeważnie w sobotni wieczór )
 • co 4 – 6 tygodni na Liturgii Pokutnej zakończonej agapą
 • konwiwencji co dwa m-ce ( na miejscu lub wyjazdowe wspólnie grupy)
 • konwiwencji wyjazdowej z katechistami
 • konwiwencji wyjazdowej z katechiści i odpowiedzialnymi – tzw. skrutinium ( 3dniowe )
 • wyjazdowych spotkaniach połączonych z Eucharystią i świadectwami

Kontakt: Karol Łukaszewski, główny odpowiedzialny wspólnoty neokatechumenalnej naszej parafii. Tel: 607 069 018

http://www.camminoneocatecumenale.it/pl/STATUTO.pdf