Oaza Rodzin

Oaza Rodzin – Domowy Kościół

Formacja:

Członkowie Domowego Kościoła – dążą do niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości w małżeństwie. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między małżonkami, na usuwaniu wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom – są to tzw. Zobowiązania. Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

Członkowie Domowego Kościoła spotykają na:

 • rekolekcjach stopnia zerowego w celu ukształtowania i zawiązania kręgu
 • raz w miesiącu w każdym kręgu na Liturgii Słowa, poprzedzonej Eucharystią
 • wspólnych Mszach św. dla wszystkich kręgów przy pełnym zaangażowaniu – czytanie lekcji, psalmu, modlitwy powszechnej, niesienie darów
 • w okresie Wielkiego Postu – na Drodze Krzyżowej prowadzonej przez członków Ruchu w parafiach, dla grup miejscowych oraz wyjazdowej dla całego regionu
 • spotkaniu opłatkowym połączonym z jasełką, wykonaną przez dzieci rodzin zaangażowanych w ruchu
 • rekolekcjach wyjazdowych rodzinnych – 7-dniowych, 14–dniowych – o tematyce małżeńskiej
 • spotkaniach formacyjnych par łącznikowych i rejonowych ( jednodniowe )
 • Oazie rekolekcyjnej animatorów ruchu – 3 dniowa
 • spotkaniach formacyjnych par łącznikowych z animatorami oazy młodzieżowej
 • wspólnej modlitwie rodzinnej małżonków, czytanie Pisma św.
 • pielgrzymce pieszej 1 maja każdego roku do Sanktuarium Maryjnego w Pieraniu zakończonej Eucharystią i wspólnym posiłkiem,
 • pielgrzymkach wyjazdowych – poszczególnych rodzin w kręgu

http://www.gniezno.oaza.pl/