Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam, Chryste!

Zawsze i wszędzie!

Liturgiczna Służba Ołtarza (Ministranci) jest jedną z najważniejszych grup w każdej parafii. Gromadzi chłopców, którzy pomagają księdzu podczas mszy świętej i nabożeństw, pogłębiają swoją wiedzę o Kościele i liturgii, a przede wszystkim rozwijają przyjaźń z Panem Jezusem przez modlitwę i spotkania formacyjne. Służba ministrancka jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, ponieważ dopuszcza młodych ludzi do bezpośredniej bliskości Najświętszej Eucharystii i rzeczy świętych. Wymaga zatem od ministrantów wzorowej postawy przy ołtarzu, w domu, szkole, by zgodnie z ministranckim pozdrowieniem Chrystus królował zawsze i wszędzie.

Jeśli chcesz dołączyć do grona ministrantów lub lektorów podejdź do zakrystii przed Mszą św. lub po niej i zgłoś chęć dołączenia. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun: Ks. Radosław Kaźmierski